Like ons op Facebook
Minder as 5% van gr. 9s slaag ANA
Minder as 5% van gr. 9-leerlinge by sewe skole wat by n studie oor verlede jaar se jaarlikse nasionale assessering (ANA) betrek is, het deurgekom.

Dr. Nico Govender, n lid van die Suid-Afrikaanse wiskunde-stigting (SAMF) se advieskomitee, het di verslag vandeesweek bekend gemaak.

Die ANAs is in 2011 ingestel vir alle leerlinge van gr. 1 tot 6. Gr. 9 is verlede jaar ingesluit en di groep se gemiddelde prestasie in wiskunde was 13%.
Govender het die gr. 9s se wiskunde-uitslae in die ANAs in 17 bevoorregte en benadeelde skole in agt provinsies ontleed.

Sewe van die skole het n slaagsyfer van minder as 5% behaal, terwyl dieselfde leerlinge aansienlik beter in hul skooleksamen aan die einde van die jaar gevaar het. In di eksamen word die jaarpunte, wat 75% tel, ook in berekening gebring.
In van die skole was die verbetering in die laaste eksamen vergeleke met die ANAs tot 90%, wat daarop kan dui dat sommige skole hul uitslae kunsmatig opgestoot het.

Die slaagsyfer van gr. 9s in voormalige model C-skole het tussen 38,8% en 80,4% gewissel. In stedelike townshipskole was dit tussen 0% en 22,4% en in landelike skole tussen 0,3% en 10%. Model C-skole se uitslae oortref die ander skole sn en daar is nie so n groot verskil tussen hul prestasie in die ANAs en in die skooleksamen nie.

Wiskunde-onderwysers se kwalifikasies is bekyk. In model C-skole het hulle meestal grade vergeleke met diplomas en gevorderde sertifikate van onderwysers in die ander skole.
Govender stel voor dat die departement sy beheptheid met matriekuitslae laat vaar en onderrig in vroer grade verbeter.

http://www.beeld.com/nuus/2013-09-14-minder-as-5-van-gr-9s-slaag-ana