etutor
Like ons op Facebook
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

KGV, kleinste gemeenskaplike veelvoud, storiesom, probleemsom, vergelykings, los op, algebra
5 Augustus 2013
Vergelykings
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor algebraÔese vergelykings wat breuke bevat, asook 'n woordsom
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:
KGV, kleinste gemeenskaplike veelvoud, bewerkings met breuke, algebraiese breuke, deel met nul, nul gedeel deur enigeiets, algebra, wet van nul, bewerkings met algebraiese terme, distributiewe wet
13 Augustus 2013
AlgebraÔese breuke
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor vereenvoudiging van algebraÔese breuke
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

gradiŽnt, y-afsnit, standaardvorm, cartesiese diagram, assestelsel, koŲrdinate, ongedefinieŽrde helling, helling
15 Augustus 2013
Die reguitlyn grafiek
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor die impak wat 'n reguitlyn grafiek het op analitiese meetkunde
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

gelyktydige vergelykings, afstand, x-afsnitte, y-afsnit, reguitlyn, gradiŽnt, helling, parabool, eksponensiŽle grafiek
26 Augustus 2013
Grafieke en funksies
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor verskeie kombinasies van grafieke op dieselfde assestelsel, en vrae daaroor
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

lengte; afstand; x-afsnitte; y-afsnit; reguitlyn; as jy iets weet van enige punt op die grafiek
14 September 2013
Vraag oor reguitlyne
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor hoe om afstande tussen punte op die grafieke te bepaal, of die lengtes van lyne
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

volume; totale buite-oppervlakte;  k-faktor; faktor k; k faktor; afmetings verander; dimensies verander
18 September 2013
Oppervlaktes en volume
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor hoe die volume en buite-oppervlaktes van voorwerpe verander as die dimensies (afmetings) met 'n sekere faktor verander. Ons noem dit ook partymaal die k-faktor.
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

drieterme; faktorisering; faktoriseer volledig; verskil van vierkante; verskil van kwadrate; groeppering; groepering; gemeenskaplike faktor; drieterme; faktore
18 September 2013
Faktorisering
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor die tegnieke van faktorisering, met twee moeiliker, insigvrae
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

regoorstaande hoeke; teenoorstaande hoeke; ooreenkomstige hoeke; verwisselende hoeke; ko-binne hoeke
17 Oktober 2013
Meetkunde
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor ewewydige lyne, en bewering en rede
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

wetenskaplike notasie; eksponente; breuke
21 Oktober 2013
Wetenskaplike notasie en
algebraÔese breuke
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor vrae oor Wetenskaplike notasie en algebraÔese breuke
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

oppervlakte; volume; driehoek; sirkel; pi; gradient; helling; afsnit; intersep; silinder
21 Oktober 2013
Buite-oppervlakte, volume en
die reguitlyn grafiek
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor buite-oppervlakte van 'n silinder, volumes en die gradiŽnt-afsnit metode
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

oppervlakte; hoogte; gelykbenige driehoek; ewewydige lyne; gradient; gradiente gelyk; bepaal die vergelyking; standaardvorm; helling; y-afsnit
21 Oktober 2013
Reguitlyne en
ingekleurde oppervlakte
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor die bepaling van die vergelyking van 'n reguitlyn, en die oppervlakte van 'n ingekleurde driehoek
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

eksponente; breuke; desimale breuke; optel van breuke; produkte; distributiewe wet; tgv metode; substitusie
29 Oktober 2013
Algebra en desimale breuke
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor algebra-vrae en ook omskakeling van 'n breuk na 'n desimaal
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

eksponente; eksponensieŽl; vereenvoudig
22 Januarie 2014
Eksponente
'n Opname van 'n regstreekse (lewendige) sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor die vereenvoudiging van eksponensiŽle uitdrukkings deur hoofsaaklik gebruik te maak van die derde eksponentwet
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

priem; leertjie; leertjie-metode; kleinste gemeenskaplike veelvoud; grootste gemeenskaplike deler; eksponente; grondtal
23 Januarie 2014
Bepaal die KGV en GGD met priemfaktore
'n Opname van 'n regstreekse sessie met 'n student in 'n virtuele klaskamer, oor die tegnieke wat betrokke is om die KGV en GGD met priemfaktore te bepaal