SPESIALE PROJEKTE
Die Jaarlikse Nasionale Assessering word regoor Suid-Afrika in openbare skole geskryf, vanaf 11 - 13 September 2013.

'n Wye reeks vraestelle is beskikbaar, maar ons het gevoel dit is die moeite werd om hierdie hulpbronne bietjie te verfyn. Die individuele vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir
 • Kategorisering
          Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een onderwerp
          van die sillabus toets - en dit is hoe dit hoort, Wiskunde bou gedurig voort op vorige  vaardighede.
          Uit die perspektief van hierdie eBoek, egter, kan die leerder 'n vraag verkeerd hÍ die eerste keer as
          dit teŽgekom word, en wanneer dit later weer voorkom is dit 'n geleentheid om te toets of die
          vaardigheid intussen wel aangeleer is, en ook om te sien of die leerders wel die moeite doen om uit
          hulle foute te leer ("FAIL - First Attempt In Learning" en "People who don't make any mistakes don't
         make anything")

 • Spelfoute en tikfoute
          Daar is heelwat spel- en tikfoute in die dokumente wat beskikbaar gestel is, en hierdie groepering
          van vrae gee ons ook die geleentheid om hierdie foute reg te stel

 • Gemak
          Indien daar by die leerder(s) 'n behoefte is om meer vaardig te word in 'n spesifieke onderwerp bied
          hierdie kategorisering die ideale geleentheid om dit te doen.Multi-keuse vrae uit Modelvraestelle vir Graad 9
2012 GRAAD 9 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING WISKUNDE 2012- stel1 voorbeeld vrae / 2012 GR9 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING Wiskunde Modeltoets / 2012 Graad 9 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2012 / 2013 GR9 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING Wiskunde Modeltoets


Eksponente, Wortelvorme, Produkte, Faktorisering, Verhouding, Koers, Breuke, Meetkunde
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rasionale getalle; irrasionale getalle; getallestelsel; reŽle getalle; nie-reŽle getalle; natuurlike getalle; telgetalle; heelgetalle; breuke; repeterende desimale breuk; wortels van priemgetalle, plekwaarde; getalwaarde; getallelyn; desimale breuke; tiendes
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar ook multi-keuse vrae vir die leerders om deur te werk. Hierdie vrae is gesif uit al die ou vraestelle, modelvraestelle en voorbeeld-vraestelle, en word hier beskikbaar gemaak.
Die volgende is uittreksels uit die dokument RIGLYNE BY DIE GEBRUIK VAN JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS-VOORBEELDE (ANA), wat ons reken interessante leesstof, en selfs stof tot nadenke kan wees, oor die doel en implementering van die Jaarlikse Nasionale Assessering. Die volledige dokument kan hier gesien word.

Algemene oorsig
Die Jaarlikse Nasionale Assessering (ANA) is 'n summatiewe assessering van die verwagte kennis en vaardighede wat leerders aan die einde van graad 1 tot 6 en graad 9 moes ontwikkel het.

Die voorbeeldvraestelle is op die kurrikulum gebaseer en strek oor die eerste drie kwartale van die skooljaar.

Die struktuur van voorbeeldvraestelvrae
Die voorbeeldvraestelle is ontwerp om verskillende tegnieke of style te illustreer om dieselfde vaardighede en/of kennis te assesseer.

Blootstelling aan 'n groot verskeidenheid vraagstellingstegnieke of -style gee leerders die nodige selfvertroue om toetse te konfronteer.

Hoe om die voorbeeldvraestelle te gebruik
Alhoewel die voorbeeldvraestelle vir die verskillende grade en vakke as 'n omvattende stel saamgestel is, beteken dit nie dat die onderwyser die hele stel net so aan die leerders moet gee om binne een sessie af te handel nie. Die onderwyser moet toepaslike voorbeeldvrae kies wat deel vorm van die beplande les. Kies sorgvuldig die afsonderlike voorbeeldvrae van die betrokke les of 'n hanteerbare hoeveelheid vrae en gebruik dit tydens die verskillende stadiums van die onderrig- en leerproses soos volg:
 • Aan die begin van 'n les as 'n diagnostiese toets om leerders se sterk en swak punte vas te stel. Die diagnose moet lei tot onmiddellike terugvoer aan leerders en geskikte lesse moet ontwikkel word om aandag te gee aan die geÔdentifiseerde swak punte en om die sterk punte uit te bou. Die diagnostiese toets kan as tuiswerk gegee word om nie onderrigtyd te verloor nie.

 • Gedurende die les as 'n kort informatiewe toets.

 • By die voltooiing van 'n les of reeks lesse as 'n summatiewe toets. Spoedige terugvoer aan leerders is noodsaaklik.

Dit is egter belangrik om seker te maak dat leerders uiteindelik genoeg oefening kry in 'n volwaardige toets, soortgelyk aan diť van die Jaarlikse Nasionale Assesseringsmodeltoets.

Memorandum of riglyne vir antwoorde
Onderwysers moet in gedagte hou dat die memorandum geensins rigied is nie.

Gevolgtrekking
Indien die voorbeeldvraestelle behoorlik aangewend word, sal dit help dat leerders die toepaslike kennis en vaardighede bekom om effektief te leer en om beter te vaar in toekomstige Jaarlikse Nasionale Assesseringstoetse.
Hieronder is 'n aantal dokumente wat betrekking het op die Jaarlikse Nasionale Assesserings van die verlede, en word hier ingesluit vir u gerief, indien u navorsing wil doen oor die ANA-toetse, of sommer net meer daaroor te wete wil kom.
2011 Annual National Assessment Basic Education Portfolio Committee 16 August 2011 (Voorlegging)
Punte op die Agenda:
 • Introduction
 • Purpose of ANA
 • Limitations
 • Learner performance results (verification and universal ANA)
 • Trends in learner performance.
 • Qualitative Analysis
 • Next Steps
 • Conclusion

Sien dit hier

Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Algebra
(Getalpatrone / Invoer en Uitvoer en Vloeidiagramme / Substitusie / Woordsomme / Spoed-Afstand-Tyd / AlgebraÔese Breuke / Eksponente / Produkte / Faktorisering / Vergelykings)Eksponente, Produkte, Faktorisering, Vergelykings
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

algebra; breuke, eksponente, faktorisering, drieterme, verskil van vierkante, woordsomme, storiesomme, vergelykings, los op, getal
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke Algebra-vrae gevra. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Breuke en Desimale Breuke
Breuke, Bewerkings met breuke, Deling van breuke, Verhouding, Irrasionale getalle, Rasionale breuke
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rasionaal, irrasionaal, breuke, rangskik, desimale breuke, repeterende desimale breuke, rasionale breuke, deling van breuke, verhouding
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra wat basiese vaardighede met breuke vereis (soos wat dit in die Laerskool gedoen is) en plek-plek ook rasionale breuke. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Eksponente en Wetenskaplike notasie
Algebra, Eksponente, Eerste eksponentwet, Tweede eksponentwet, Derde eksponentwet, Mag van nul, Negatiewe eksponente
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

eksponente, negatiewe eksponente, wetenskaplike notasie, eksponensiŽle uitdrukkings, eksponensiŽle vergelykings
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra oor spesifieke bewerkings met Eksponente en die toepassings van die Eksponentwette (wat ook onder andere by Algebra ingesluit is), en Wetenskaplike Notasie. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor FinansiŽle Wiskunde
FinansiŽle Wiskunde, Enkelvoudige, Saamgestelde, Verhouding, Belasting, Huurkoop
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

enkelvoudige rente, saamgestelde rente, persentasie, huurkoop, belegging
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra oor Wins, Enkelvoudige- en Saamgestelde Rente en  Persentasie vermeerdering en vermindering. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Getalbegrip en Getallestelsels
Die desimale getallestelsel, rasionale breuke, rye, reekse, lineÍre, konstante verskil
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rasionaal, irrasionaal, reŽl, nie-reŽl, ongedefinieŽrd, tussen watter heelgetalle, wortels, verhouding, koers, direk eweredig, omgekeerd eweredig, ongelykhede, getallelyn, getalpatrone, faktorisering
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra oor klassifisering van getalle en bewerkings met getalle sonder veranderlikes. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Grafieke
LineÍre funksie, lineÍr, assestelsel, cartesiese diagram
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

tabel metode, gradiŽnt intersep metode, helling, y-afsnit, dubbel-afsnit metode, definisie versameling, waarde versameling, koŲrdinate
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra oor die Reguitlyn grafiek. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Meetkunde, Transformasies en Meting
twee-dimensionele figure, 2d figure, drie dimensionele figure, 3d figure, hoogtehoek, dieptehoek, spieŽling, weerkaatsing, transformasies, prisma, piramide
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

trapesium, parallelogram, driehoek, silinder, piramide, kongruensie, gelykvormigheid, Pythagoras, Ewewydige lyne, teenoorstaande, regoorstaande, verwisselende, ooreenkomstige, ko-binne, rotasie, translasie, refleksie, omtrek, oppervlakte, volume
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra oor die stellings van Meetkunde, Transformasies en die bepaling van Oppervlaktes en Volumes. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Vrae uit ou ANA-vraestelle oor Statistiek, Data hantering en Waarskynlikheidsentrale neiging, kwartiele, omvang, interkwartiele reikwydte, histogram, frekwensie, variasiewydte
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

statistiek, mediaan, modus, omvang, gemiddeld, frekwensie-tabel, modale klas, waarskynlikheid, boomdiagram,
BESKRYWING:
In die modelvraestelle wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, is daar op verskeie plekke vrae gevra oor Statistiek en Waarskynlikheid. Hierdie vrae is gesif en word hier beskikbaar gestel
Like ons op Facebook