Ons SUPERonnies weet wat hulle nodig het wanneer hulle voor 'n klas moet staan en hulle kennis oordra.

Hulle weet ook wanneer die materiaal wat hulle tot hul beskikking het nie voldoende is nie, en daarom skryf hulle gereeld hulle eie modules, wat vir die leerders elektronies en/of in gedrukte formaat beskikbaar is.

Hierdie modules staan bekend as "eBoeke", en word in pdf-formaat GRATIS beskikbaar gestel aan

  • enige ander onderwyser wat dit dalk ook wil gebruik,
  • enige leerder wat addisionele studie-materiaal benodig, of
  • ouers wat die behoefte ge´dentifiseer het om vir hulle kinders ekstra oefeninge te bekom.
Hierdie eBoeke is gratis beskikbaar vir enige van bogenoemde om te gebruik, maar die eBoeke mag nooit verkoop word nie.

By elkeen van die onderwerpe wat gedek word, sal jy sien dat daar 'n plek is waar jy die eBoek kan aflaai, soos in die prentjie hieronder

Hierdie is 'n gewone pdf-dokument, wat jy kan lees op die skerm, aflaai en stoor vir latere gebruik, of uitdruk op papier as jy self met pen en papier wil besig raak, of vir studente wil gee.

Aangesien die eBoeke die basis vorm van die werk wat deur die SUPERonnies in die klas gedoen is, en dieselfde teks dus gereeld met oudio-visuele materiaal verryk word, mag jy vind in die eBoek dat daar sleutelwoorde vir die TeachMe program gegee word. Dit maak dit dan eintlik net maklik vir jou om die opnames van hierdie spesifieke materiaal deur die SUPERonnie op te spoor - gebruik hierdie woorde as soek-woorde.

ONTHOU: Wanneer die eBoeke die eerste keer gepubliseer word, is daar nog nie enige oudio-visuele materiaal daarvoor gemaak nie. Hierdie eBoeke is die materiaal vanwaar die SUPERonnies elke dag in die klas vertrek, en oor tyd verryk hulle dan die teks met hulle kennis. Sodra hierdie kennis in die TeachMe program beskikbaar is, word die eBoeke ook aangepas met die nodige sleutelwoorde.

Kom kyk dus gereeld of daar nie 'n nuwe weergawe beskikbaar is nie, en dalk selfs 'n SUPERboek ook!
Wat is 'n eBoek?
Like ons op Facebook
Naam van eBoek of Onderwerp


Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

Sleutelwoorde
BESKRYWING: