Wat is 'n SUPERboek?
Like ons op Facebook
                          Wanneer die SUPERonnies gebruik maak van die Scriblr Educator in hulle klasse, beteken
                          dit dat die kennis-oordrag wat daar plaasvind opgeneem word as 'n baie klein oudio-visuele
                          "video". Hierdie video's bevat ALLES wat in die klas gesÍ is tydens die verduideliking van
                          die werk, sowel as ALLES wat die SUPERonnie geskryf het.

Dit bring dus mee dat die leerders weer na die tyd die klas kan ervaar, presies soos wat dit in die eerste plek aangebied is.

As die eBoek wat die SUPERonnie gebruik het tydens die klasgee-proses nou verryk word met skakels na hierdie video's toe (sodat die leerder bloot op 'n plek hoef te klik om te hoor hoe die SUPERonnie daaroor klasgegee het - klik hier vir 'n demo) dan staan die dokument bekend as 'n SUPERboek.

Die SUPERboek is dus identities aan die eBoek, behalwe dat dit skakels bevat na video's van die SUPERonnie wat hierdie teorie, voorbeelde en/of oefeninge in die klas verduidelik het, en 'n SUPERboek kan selfs ook interaktiewe assessering met outomatiese verslaggewing bevat.