Word ook 'n SUPERonnie
Like ons op Facebook
                                                                                          Onderwysers word outomaties SUPERonnies wanneer
                                                                                           hulle die Scriblr Educator in die klas gebruik, maar dit
                                                                                           is ook verstaanbaar dat nie alle onderwysers wat graag
                                                                                           SUPERonnies wil wees, noodwendig die finale sę het
                                                                                           oor die implementering van spesifieke tegnologie in die
                                                                                           skool nie.

Ons nooi dus enige onderwyser om ook deel te word van die SUPERonnie – inisiatief, indien hulle bereid is om die volgende te doen:

  • Scriblr het hierdie projek saam met Huisgenoot geloods, waar hulle raad en hulp aan onderwysers, kinders en veral ouers aanbied. SUPERonnies moet bereid wees om te reageer met voorstelle of hulp wanneer hierdie versoeke via Scriblr deurgegee word.

  • SUPERonnies moet sover moontlik hulle eie materiaal skryf ter verryking van die onderrig wat hulle in die klas gee (en sal tipies die “templates” wees waarop daar in die Scriblr Educator klasgegee kan word). Hierdie materiaal sluit ook vraestelle en werkkaarte in, en moet elektronies aan Scriblr deurgegee word, om as eBoeke op die internet beskikbaar gestel te word.

  • Hierdie inisiatief het eerstens ten doel om ouers die geleentheid te gee om gratis, en kopieregvry, verrykende materiaal vir hulle kinders te kan bekom, en tweedens om ander onderwysers van hulp te voorsien met toegang tot onderwys-materiaal. Elke SUPERonnie se naam sal ter erkenning op hierdie eBoeke aangebring word, en is die een gedeelte van die dokument wat nie verander mag word nie (dit het kopiereg op).

  • Wanneer ‘n SUPERonnie die “template” in die klas in die Scriblr Educator gebruik, dan is daar uiteraard ‘n oudio-visuele bespreking hiervan beskikbaar. Sodra hierdie oudio-visuele materiaal aan die teks van die eBoek gekoppel word, sal die dokument as ‘n SUPERboek bekend staan, en vir leerders, sowel as ander onderwysers wat hulself wil opskerp, in die TeachMe program, of enige dergerlike platform, beskikbaar wees.

Indien u belangstel om ook ‘n SUPERonnie te word, stuur asseblief die volgende inligting vir ons na admin@superonnies.co.za.

  • Naam en Van
  • Skool
  • Graad(e)
  • Vak(ke)
  • ePos
  • Sel


Hieronder is 'n voorbeeld van 'n paar bladsye uit 'n SUPERonnie se eBoek: